Salgs- og leveringsbetingelser ved køb hos TopSupplies ApS


Hvor intet andet er anført jf. nedenfor, er Almindelige Leveringsbetingelser NLS 95 gældende. Ved uoverensstemmelse mellem disse Salgs- og Leveringsbetingelser og NLS 95, har nærværende forrang. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret ved Retten i Glostrup i første instans.

Levering og betalingsbetingelser 
Vi leverer ex. works og giver typisk 8-14 dages kredit. Vi leverer ikke til privatpersoner. Der skal oplyses CVRnr. ved første bestilling og regnskab skal være offentligt tilgængeligt. En ordre kan som udgangspunkt ikke annulleres. Heller ikke hvis fabrikken/producenten ikke kan holde den lovet leveringstid. Vi gør hvad vi kan, men vi kan risikerer ikke at få lov til at annullere og derfor kan vores kunder som udgangspunkt ikke annullere ordrer.

Ved bestilling af USBér med logo trykt på, er bestillingen lagt så snart vi har modtaget bestillingen mundtligt eller skriftligt og logoet i en ai eller eps fil. (eller hvis der er aftalt at logo afventes) Ønskes der en fil lagt ned på nøglen, skal den vedlægges sammen med logoet ved bestilling. Filnavne må ikke hedde æ, ø, eller å, da de bogstaver ikke findes i kina, hvor nøglerne bliver trykt. USB nøglerne bliver leveret i hvide æsker (BP01) med mindre andet er specifikt bestilt. Vi er ikke ansvarlige for leveringstider (vi tager forbehold for uforudsete fejl hos vores producenter eller fragtselskaber, som giver forsinkelser hos UPS/DHL/GLS osv.) Vi forudbetaler fabrikken, så en ordre kan ikke annulleres på grund af forsinkelser på fabrikken eller evt. forsinkelser eller uheld på vej fra Kina til Danmark. Vi leverer USB nøgler i den bedste kvalitet (A-grade). Et par dage efter bestillingen modtager du en korrektur, som du skal godkende eller få rettet til. Senere modtager du et prøvetryk (et billede af den første trykkeriet trykker) som du også skal godkende. Når du har godkendt prøvetrykket eller korrekturen og selve USBerne er som sidst godkendt, kan vi ikke holdes ansvarlig for evt fejl og mangler. Så tjek at alt er som det skal være. Når korrektur og prøvetryk er godkendt af kunden, giver vi ingen returret. Nogle trykkerier har ikke prøvetryk, så her gælder korrekturen som endelig godkendelse. Modtager du prøvetryk og godkender denne, er det den endelig godkendelse.

Garanti
Vedrørende miljøtonerne følger garantien producentens garanti, som er 100 % garanti ved fejl på produktet. Der ydes ikke nogen garanti udover producentens garanti. De originale produkter følger producentens garanti, som er 100% garanti ved fejl på produkter. Fejl skal meldes inden garantiperioden. Vi giver 2 års garanti på USB nøgler med tryk. 1 år på Kuglepenne og de fleste andre produkter (dog er der nogen med længere garanti. Kuglepenne tørrer ud hvis de ikke bruges, derfor er det typisk 1 år). Spørg os omkring garanti på specifikke produkter.

Prøver på reklameartikler
Vi sender meget gerne prøver ud inden bestilling. Vi tillader os at fakturere for prøven/erne og fratrækker beløbet ved bestilling med mindre andet er aftalt.

Levering
Ved bestilling af miljøtonere mandag til fredag inden kl. 12:00 leveres lagervarer dagen efter. Andre varer kan bestilles frem til kl. 15.00, for at få lagervarer dagen efter. Vi tager forbehold for transport og leverandørs forsinkelser i opgivne leveringstider, som vi desværre ikke er herre over. USB nøgler med tryk leveres fra 10 dage til 4 uger efter aftale.

Fragt og gebyr
Vi leverer alle bestillinger med logotryk fragtfrit (med mindre der er aftalt andet). Vi leverer kun fragtfrit hvis fragtselskaberne vi bruger - kan levere til adressen uden yderligere omkostninger.

Priser
Alle priser er dagspriser, pr. stk. ex. moms og levering og evt. copydan-afgift. Virksomheder der bruger medierne erhvervsmæssigt kan få en fritagelsesaftale med copydan og dermed undgå afgiften. Vi tager forbehold for tastefejl.

Vi tager forbehold for udsolgte varer, prisændringer samt trykfejl.

Afgifter
Der er copydanafgift på USBer, CDer og DVDer. Vores priser er oplyst uden afgfit. Hvis i ikke oplyser et fritagelsesnummer fra Copydan, så pålægger vi afgiften. Husk at oplys det når i bestiller i vores shop, eller skriv til os at i eftersender det. Ellers kommer afgiften på fakturaen efterfølgende.

Ansvar for mangler
Vores ansvar for mangler ved en leveret vare er begrænset til omlevering eller anden form for afhjælpning af manglerne. Såfremt manglerne ikke kan afhjælpes, fremsender vi en kreditnota for varekøbet. Køber kan ikke gøre andre krav gældende i anledning af de konstaterede mangler.

Køber kan kun hæve købet, hvis manglerne ikke er afhjulpet, indenfor rimelig tid efter, at Køber har fremsat reklamation herom. Hæves købet som følge af mangler ved varen, har Køber kun krav på tilbagebetaling af købesummen mod at stille varen til vores disposition i det væsentligste i samme stand som ved leveringen. Vi påtager os ikke noget ansvar for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler ved varen direkte til os og uden ugrundet ophold. Er en reklamation ikke modtaget senest 1 måned efter levering, kan Køber ikke længere påberåbe sig mangler ved varen. Se endvidere nedenfor vedrørende vores procedurer for returnering af varer. Vi yder ikke erstatning ved forkert leveret varer eller trykfejl. Vi kreditere varen hvis kunden ikke har modtaget det bestilte udfra den godkendte korrektur.

Produktansvar 
Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse (erhvervstingskade) er vi ansvarlige som følge af defekter ved solgte varer, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om produktansvar, jf. dog nedenstående:

· Vi er ikke ansvarlige for skade på fast ejendom og løsøre, forvoldt af en solgt vare, som indtræder, medens varen er i købers besiddelse,

· Vi påtager os ikke noget ansvar for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår,

· Vi påtager os ikke noget ansvar for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab,

· Ansvaret i henhold til dette punkt vedr. erhvervstingsskade er begrænset til kr. 500.000 pr. skade.

For skade på personer, samt for skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, forvoldt som følge af defekter ved solgte varer, er vi ansvarlige i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om produktansvar.

Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. I den udstrækning vi måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde os skadesløs i samme omfang som vores ansvar er begrænset i medfør af dette punkt.

Returnering af varer
TopSupplies betaler ikke for afhentning af varer hos kunden med mindre det er os, der har lavet en fejl. Vi har ikke vores lager i Glostrup, og modtager derfor ikke pakker på Naverland. Varer kan ikke sendes retur uden et godkendt RMA nummer der sættes på pakken. Pakker uden RMA (returnummer) bliver afvist (nægtet modtagelse)

Bestilt forkert:
Har du bestilt varer, som du alligevel ikke skal bruge, kan du godt sende dem retur, med mindre produktet er specielt tilvirket dig, eller der er tale om varer med lav omsætningshastighed. Returnering vil også blive afvist, hvis der er gået for lang tid, siden du modtog varen. Returnering skal altid ske uden ugrundet ophold. Herudover skal varen kunne tilbageleveres i samme stand, som da du modtog varen - dvs. generelt være salgbar og i original emballage. Der er endvidere forskellige retningslinjer fra vores distributører. Vil du returnere originale varer, koster det 30 % i returneringsgebyr. Det tager distributøren for administrative udgifter ved en returnering. Følg derfor nedenstående procedurer.

Defekte varer:
Nogle få gange sker det, at et produkt er defekt. Der er forskellige retningslinjer fra vores distributører i den forbindelse. Følg derfor nedenstående procedurer. Der er en fejlprocent på alle varer, det kan vi ikke komme udenom. Feks. på USB nøgler er den under 1-3 % fra fabrikkens side - men vores undersøgelser viser at den er langt under 0,50 %.

Originale produkter:
1. Send en mail til salg@topsupplies.dk og skriv hvilket produkt, det drejer sig om, og hvornår produktet er købt samt en fejlbeskrivelse.
2. Du modtager en mail retur med en adresse samt RMA nummer. (det er MEGET vigtigt, at du skriver præcis det, vi skriver - ellers vil varen blive afvist, og du får produktet retur)
3. Send produktet til adressen med fejlbeskrivelsen i kassen (skriv evt. den mail ud, som du har sendt til salg@topsupplies.dk og vedlæg varen). Er det en toner, der er defekt, skal du vedlægge en testudskrift, som viser fejlen.
4. Så snart varen er testet og gennemgået, vil fejlen om muligt blive rettet og varen sendt retur. Såfremt fejlen ikke kan rettes, sørger vi for omlevering af varen. Er det ikke muligt at leverer en ny vare, vil du modtage en kreditnota på dit køb. 5. Der bliver trukket 30 % af købsprisen hvis returnering skyldtes at du har bestilt forkert.

Miljøtoner:
1. Send en mail til salg@topsupplies.dk og skriv hvilket produkt, det drejer sig om, og hvornår produktet er købt samt en fejlbeskrivelse.
2. Du modtager en mail retur med en adresse samt RMA nummer. (det er MEGET vigtigt, at du skriver præcis det, vi skriver - ellers vil varen blive afvist, og du får produktet retur)
3. Send produktet til adressen vedlagt en testudskrift som viser fejlen og en fejlbeskrivelse (skriv evt. den mail ud, som du har sendt til salg@topsupplies.dk og vedlæg varen).
4. Så snart varen er testet og gennemgået, vil fejlen om muligt blive rettet og varen sendt retur. Såfremt fejlen ikke kan rettes, sørger vi for omlevering af varen. Er det ikke muligt at leverer en ny vare, vil du modtage en kreditnota på dit køb.

Gode tip til defekte varer inden du kontakter os for returnummer:

Hvis du mener, at en varer du tilslutter til PCen eller printeren er defekt, skal du sikre dig følgende, inden du kontakter os for et returnummer:

USBér, CDér, DVDér, eller andre tilslutningsprodukter med USB port.
1. Prøv at tilslut produktet på en andrer PCér - kan du konstatere samme fejl ? Hvis nej, er det ikke tilbehørsproduktet der er defekt.

Tonerpatroner
1. Prøv at sæt en ny tonerpatron i printeren - kan du konstatere samme fejl ? Hvis ja, så er det ikke patronen der er defekt. Hvis nej, så er det patronen der er defekt eller ved at være tom.

2. Test om patronen er ved at være tom og det er derfor at patronen fejler (ofte sviner en patron ved de sidste sider). Print en testside / tilbehørs statistikside - du kan se i manualen til printeren hvordan man gør det, på lige din printer. På siden kan du se hvor meget toner der er tilbage eller hvor mange sider der er printet. Du kan også se hvornår andre dele skal skiftes i printere (tromle, fuser osv) Hvis der skal skiftes andre dele, vil det kunne ses på udskriften.

Priser
Alle priser er dagspriser, pr. stk. ex. moms og levering og evt copydanafgift på 4,65 på USB nøgler, 2,05 på CDér og 3,65 på DVDér. Virksomheder der bruger medierne erhvervsmæssigt kan få en fritagelsesaftale med copydan og undgå afgiften.
Prisaftaler er evigheds gældende med mindre producenten ændrer pris.

Vi tager forbehold for udsolgte varer, prisændringer samt trykfejl.

Salgsbetingelserne kan også fåes i PDF her og NLS95 - tryk her og her
Glostrup d. 14/10-2010 (sidst rettet)

Synes godt om os på Facebook